AGA-pontonen

AGApontonen beställdes ursprungligen av Aktiebolaget Gasaccumulator, AGA, som depå för de gasflaskor och tuber som företaget levererade med båt till Stockholm från sin huvudanläggning på Lidingö. Av säkerhetsskäl fick flaskorna och tuberna inte förvaras i en byggnad på land, då hanteringen var förknippad med betydande brand- och explosionsrisker. 

För att gestalta pontonens överbyggnad i det redan på 1920-talet stadsbildsmässigt känsliga läget vid Strandvägen engagerades professor Erik Lallerstedts arkitektkontor, där den unge medarbetaren David Helldén (sedermera ansvarig för utformningen av bl.a. Hötorgscity och Sergels Torg) svarade för projektet. Resultatet blev en originell byggnad med en stomme i stål och fasader gjorda i fartygsplåt som redan från början målades i en ljusblå färg. 

Westers

Bröderna Kask tog över Westers Fisk på Borgmästargatan år 1988. Framgångssagan har tagit bröderna till att bli Stockholms ledande aktör inom catering, event och eventlokaler, med några av stans bästa lägen i Sjö & Land, Skyddsrummet och VENUE81. 
Varmt välkommen!

Hör av dig!